Ladislav Findl (SK)

Ladislav Findl (SK)

Bratislavský samosprávny krajLadislav od roku 2010 pracuje na odbore dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, kam prestúpil z neziskového sektora. Venuje sa rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky v tomto regióne či ide o legislatívu, prácu v teréne, spoluprácu s mestami a obcami alebo o riešenie strategických projektov nielen v oblasti dopravy, ale aj cestovného ruchu a územného rozvoja. V rámci motivovania ľudí, aby využívali nemotorovú dopravu napríklad na cestu do práce, ide sám príkladom – denne jazdí do práce na bicykli a okrem toho za rok nabicykluje viac než 10 000 km. Popri týchto činnostiach pomáha rôznym združeniam s organizáciou športových podujatí (najmä cyklistických) a s ľuďmi, ktorí majú záujem riešiť cyklodopravu a cykloturistiku v Bratislavskom kraji, sa stretáva aj vo voľnom čase.