Morten Kabell (DK)

Morten Kabell (DK)

Copenhagenize Design Co.Morten Kabell je urbanista, bývalý politik a stály obhajca bicyklovania, zelenej dopravy a miest ľudskej mierky. Celý profesný život bol politicky aktívny. Lokálne, aby zlepšoval Kodaň a pomáhal jej posúvať sa k mobilite, ktorá je menej závislá na autách, a medzinárodne, aby šíril povedomie o udržateľných a odolných mestách.

Kabell bol dvadsať rokov členom mestskej rady Kodane, a to medzi rokmi 1998 do 2017. Počas posledného volebného obdobia bol viceprimátorom pre technické a environmentálne záležitosti, teda osobou politicky zodpovednou za mestské plánovanie, životné prostredie a klímu, verejné služby a smart city riešenia. Počas Kabellovho funkčného obdobia Kodaň dosiahla nové rekordy v používaní bicykla ako hlavného dopravného prostriedku, keď 62 % Kodančanov a 43 % všetkých dochádzajúcich jazdilo na dvoch kolesách.

V roku 2017 Kabell odišiel z politiky a v roku 2018 nastúpil do Copenhagenize Design Co., kde sa stal výkonným riaditeľom. Je členom poradného orgánu Rossovho centra pre udržateľné mestá vo World Resources Institute. V máji 2019 prijal pozíciu člena výkonnej rady Bycyklen, kodanského bike sharingu. Predtým bol členom výkonnej rady v mestských podnikoch Greater Copenhagen Utilities a Copenhagen City and Port Corp.

Je vyhľadávaným prednášajúcim pre témy plánovania, klímy, smart city a dopravy, hovorí šiestimi jazykmi a učí sa siedmy – mandarínčinu. Jeho prednášky odzneli v desiatkach krajín na šiestich kontinentoch. Žije v centrálnej Kodani so svojím partnerom a vo voľnom čase rád číta science fiction a alternatívnu históriu.