Logan Strenchock (HU)

Logan Strenchock (HU)

CargonomiaLogan Strenchock is spoluzakladateľ Cargonomie, kargobicyklového kolektívu a tiež lokálneho centra distribúcie organického jedla a Degrowth Research Center v Budapešti. Je tiež záhradníkom na organickej farme Zsamboki Biokert a zároveň referentom životného prostredia a udržateľnosti na Central European University v Budapešti. Jeho práca, dobrovoľnícka činnosť aj výskum sa pohybujú v oblasti komunitných iniciatív prechodu k udržateľnosti, krátkych dodávateľských reťazcov, odolných poľnohospodárskych systémov a sociálnych hnutí inšpirovaných filozofiou „degrowth“. Od roku 2015 sa Cargonomia venuje advokácii, vzdelávaniu a DIY workshopom zameraným na udržateľné mestá, organické záhrady, cyklodopravu, „degrowth“ v praxi, komunitnému aktivizmu pre živé mestá a sebestačnému životnému štýlu.