Vladimír Tóth (SK)

Vladimír Tóth (SK)

Ministerstvo dopravy a výstavby SRAktívne sa venuje doprave od roku 2014, kedy nastúpil na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V rámci svojej agendy sa venuje podpore verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. Príležitostne vypomáha spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. pri tvorbe grafických podkladov. V rámci svojho vzdelania vyštudoval tri stupne vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, pričom jeho oblasťou bola kartografická reprezentácia priestorových údajov a populačné modelovanie.

Vo svojom voľnom čase sa okrem rodiny venuje zveľaďovaniu svojho okolia a v poslednom čase trávi nemálo voľného času pri komplexnej rekonštrukcii bytového domu, v ktorom je zástupca vlastníkov.