Pavol Smutný (SK)

Pavol Smutný (SK)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od roku 2020 pracuje v kancelárii štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ, kde má na starosti prípravu a riadenie projektov zameraných na rozvoj pohybových a športových aktivít žiakov na školách. Podieľa sa na príprave strategických dokumentov MŠVVaŠ, ktoré sa dotýkajú oblasti pohybu a zdravia. Absolvent FTVŠ UK, spoluzakladateľ portálu Telocvikari.sk a dlhoročný organizátor športových aktivít pre deti a mládež.

Registrácia

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...