Vladimír Tóth (SK)

Vladimír Tóth (SK)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aktívne sa venuje doprave od roku 2014, kedy nastúpil na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V rámci svojej agendy sa venuje podpore verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. Príležitostne spolupracuje s občianskym združením Cyklokoalícia. V rámci svojho vzdelania vyštudoval tri stupne vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, pričom jeho odbornou oblasťou bola kartografická reprezentácia priestorových údajov, populačné modelovanie a štúdium problematiky suburbanizácie. V minulosti pracoval ako vedúci analytického útvaru v Dopravnom podniku Bratislava. Má rád grafiku, mapy, schémy a vizualizáciu dát.

Registrácia

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...