Petra Marko (SK/UK)

Petra Marko (SK/UK)

Marko&Placemakers

Petra Marko je architektka s 15-ročnou praxou v Londýne. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie pomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestskej regenerácie. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity Placemaking, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rast dedín a rurálnych oblastí. Podporuje medzioborové presahy a spoluprácu a bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry. Pravidelne prednáša o mestotvorbe a píše pre odborné publikácie. Je zakladajúcim členom fakulty London School of Architecture, kde viedla výskumné think-tanky sústreďujúce sa na inovatívne modely bývania a radikálnu premenu Londýna na pešie a cyklistické mesto. V Bratislave viedla prieskum Obchodnej ulice, ktorý predstavuje pilotnú štúdiu svojho druhu na území Slovenska.

Registrácia

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...