Roland Németh

Roland Németh

Trnavský samosprávny kraj

V roku 2021 úspešne ukončil magisterské štúdium v študijnom programe Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupracoval s Cyklokoalíciou, od roku 2022 pracuje na úseku cyklokoordinátora Trnavského samosprávneho kraja. K téme cyklodoprava sa dostal v roku 2019, kedy vo svojej záverečnej práci začal skúmať nové spôsoby monitorovania a zhodnotenia priestorovej mobility cyklistov, pričom hlavnú pozornosť sústredil na potenciálne možnosti využitia lokalizačných údajov zdieľaných bicyklov v oblasti rozvoja tejto formy dopravy. Vo voľnom čase sa rád venuje cyklistike, tvorbe mapových výstupov a vizualizácii dát.

Registrácia

Načítavam Online predaj vstupeniek, čakajte prosím...