Marek Lahoda (CZ)

Marek Lahoda (CZ)

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČRMarek je doktorand fyzickej geografie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity, za ktorú sa tento rok zúčastnil každoročnej českej polárnej expedície na Antarktídu. Pracuje v Ústave výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR (CzechGlobe). Po rokoch občianskeho aktivizmu v spolku Brno na kole došiel k záveru, že ako „nikým nevolený (a tiež neplatený) aktivista“ veľa vecí vo svojom rodnom meste nezmení, a tak sa vlani stal poslancom za Českú pirátsku stranu v MČ Královo Pole a tiež podpredsedom Komisie dopravy Rady mesta Brna. Aktuálne sa snaží zistiť, či teraz už niečo zmení…